La responsabilitat penal de l’empresa: la nova preocupació dels empresaris.

Des de la reforma del Codi Penal que va tenir lloc l'any 2010 les empreses poden respondre per les seves actuacions també davant els Tribunals Penals. Part dels delictes que fins…


Likes0 Comments6 Minutes