La responsabilitat penal de l’empresa: la nova preocupació dels empresaris.

Des de la reforma del Codi Penal que va tenir lloc l'any…