LaFirma

Missió, visió, valors.

Missió

LAWES té com a missió establir un estret vincle de confiança i proximitat amb el client per tal de conèixer tot l’abast del tema plantejat tant des d’una perspectiva fàctica, tècnica i cronològica com humana i emocional. Això permet dissenyar la millor estratègia d’actuació per a cada cas.

L’alta especialització tècnica i la formació continua del seu equip és el valor afegit de LAWES.

Visió

LAWES pretén ser una firma innovadora, de prestigi i líder a la Catalunya Central, prestant un servei d’assessorament integral i especialitzat en Dret Penal, Penitenciari i Compliance, generant confiança i transparència així com proporcionant les millors solucions.

Valors

LAWES orienta els seus serveis a persones, empreses i administracions públiques d’acord amb els següents valors:

Coneixement Jurídic


Qualitat tècnica, especialització, formació continua, rigor i excel·lència.


Innovació


Solucions que permetin millorar la qualitat i efectivitat dels serveis.


Compromís


Implicació i compromís en els assumptes dels clients.


Ètica


Respecte pels criteris ètics i deontològics de la professió.


Transparència


Informació periòdica als clients sobre l'estat en el què es troba el seu assumpte.


Esforç


Com a motor en la gestió i curs de tot l'assumpte.


Qualitat


La nostra prioritat és l'excel·lència.


Transversalitat


Col·laboració amb experts de prestigi en altres àrees.


Filosofia

LAWES és una firma moderna on cada client se sent acompanyat i recolzat per un professional especialista en la matèria el qual oferirà la millor solució d’acord amb el cas concret, establint una estratègia i prenent decisions coherents, rigoroses i pragmàtiques.

La identitat de LAWES es troba en el seu equip professional: dones, joves, especilitzades tècnicament i consolidades a nivell professional.